بوم گردی - راهنمای طبیعت‌گردی - کوله پشتی

کوله پشتی

گردشگری روستایی، حلقه مفقود صنعت گردشگری ایران
نگاه ویژه وادیرو به گردشگری روستایی و بوم‌گردی

گردشگری روستایی، حلقه مفقود صنعت گردشگری ایران

در هر کشوری صنعت گردشگری به عنوان رویکردی مکمل در اقتصاد می‌تواند به ارتقای کیفیت زندگی و توسعه پایدار کمک کند. از این میان، گردشگری روستایی به عنوان یکی از ظرفیت‌های اصلی گردشگری با استفاده از بستر سکونت‌های روستایی و بوم‌گردی می‌تواند نقش اساسی در این حوزه ایفا کند.
۱۳۹۷/۰۹/۱۸    ۲۳:۱۵
نیازمندیها
بلیط چارتر
بلیط چارتر رسپینا 24